Betal hele fakturaen – eller velg delbetaling

Hver måned kan du se uttak og hva du har kjøpt på fakturaen din og velge selv hvordan du skal betale.

Betal hele fakturaen – eller velg delbetaling

Hver måned kan du se uttak og hva du har kjøpt på fakturaen din og velge selv hvordan du skal betale.

Noen måneder er det helt fint å betale tilbake fakturaen sin helhet. Andre ganger kan du ha behov for å fordele kostanden over tid. Med Esso Mastercard kan du benytte deg av denne muligheten, men husk at desto mer du betaler hver inn hver måned, jo lavere blir rentekostanden.

Du kan velge å:

  • betale hele fakturaen med en gang
  • dele opp betalingen over flere måneder

Dele opp fakturaen over flere måneder*
På hver faktura står det tydelig oppgitt hvilket beløp som er det laveste du kan betale. Månedlig minimumsbeløp å betale skal utgjøre minst 3% av utestående saldo, og aldri mindre enn kr 450. Beløpet du kan betale vil fremgå av fakturaen.

Inntil 45 dagers rentefri kreditt
Du kan få inntil 45 dagers rentefri kreditt, avhengig av når du har foretatt kjøpene. Fakturaen forfaller den 20. i måneden etter at du har foretatt kjøpene.

*Renter og avgifter påløper (ingen fakturagebyr ved eFaktura). Full utnyttelse av den økonomiske gevinsten med rabatt, forutsetter at utestående kreditt betales ved forfall, slik at det ikke påløper renter.

Les mer om kostnadene som gjelder for ditt kort, og se et regneeksempel på når du velger å delbetale.


Priser og vilkårSpørsmål og svar om å delbetale