Erstatning hvis ulykken rammer

Esso Mastercard ulykkesforsikring kan gi deg erstatning ved både små og store ulykker som skjer på grunn av en plutselig ytre og uforutsett hendelse.

Erstatning hvis ulykken rammer

Esso Mastercard ulykkesforsikring kan gi deg erstatning ved både små og store ulykker som skjer på grunn av en plutselig ytre og uforutsett hendelse.

Vi håper alle på å unngå ulykker, men hvis du har ulykkesforsikring har du i det minste en økonomisk sikkerhet hvis ulykken skulle ramme deg. Forsikringen dekker sykehusinnleggelse, hvis du får konstatert varig mén, blir ufør eller i verste fall går bort som følge av en ulykke.

Ulykkesforsikring for deg og den du lever med

Du kan tegne forsikringen når du er mellom 18 og 65 år og den er gyldig inntil den dagen du fyller 75 år (dekningen for ervervsmessig uførhet opphører når du fyller 65 år). Du kan også velge å sikre din ektefelle/samboer eller partner, hvis dere har samme folkeregisteradresse.

Eneste ulykkesforsikring eller som tillegg

Du er dekket av forsikringen i hele verden, døgnet rundt. Forsikringen gjelder uansett om du er dekket i andre selskaper og får erstatning fra en annen forsikringsavtale.

Forsikringen dekker*:

  • arr og andre kosmetiske skader,
  • benbrudd: kr 5 000 per ulykkestilfelle,
  • sykehusinnleggelse: kr 1 000 per døgn,
  • medisinsk invaliditet fra 3 %,
  • ervervsmessig uførhet med minimum 50 %,
  • dødsfall som følge av en ulykke.

Søk her (pdf)

*Dette er kun et utdrag fra forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene.

Forsikringsvilkår (pdf)Produktinformasjon (pdf)Forkjøpsinformation (pdf)  Angrerettskjema (pdf)  Priser

Forsikringsselskap

AXA
Tlf: +47 80 03 75 00
Send ditt spørsmål