Valutakurser

Her finner du historiske valutakurser for ditt produkt. Ved veksling mellom ulike EU/EØS -valutaer ser du også sammenligningen mot Den europeiske sentralbankens (EBS) referanse-valutakurs.

 

Merk at kursene oppdateres kontinuerlig, og at det er den sist oppdaterte kursen for aktuell dato som presenteres i resultatet under. Nøyaktig valutakurs for et spesifikt kjøp vises sammen med den aktuelle transaksjonen.