Oppdaterte vilkår gir deg bedre valutakontroll

På våre nettsider finner du ved hjelp av et nytt valutavekslingsverktøy daglig oppdaterte kurser som sammenlignes med Den europeiske sentralbankens referansekurs. Dette gjør det enklere å sammenligne ulike selskapers valutakurser når du handler eller tar ut penger innen EU eller EØS. Som følge av dette har vi endret noe på ordlyden i kontovilkårenes punkt 7, uten at disse endringene vil få noen negative konsekvenser for deg som kunde.

Oppdaterte vilkår gir deg bedre valutakontroll

På våre nettsider finner du ved hjelp av et nytt valutavekslingsverktøy daglig oppdaterte kurser som sammenlignes med Den europeiske sentralbankens referansekurs. Dette gjør det enklere å sammenligne ulike selskapers valutakurser når du handler eller tar ut penger innen EU eller EØS. Som følge av dette har vi endret noe på ordlyden i kontovilkårenes punkt 7, uten at disse endringene vil få noen negative konsekvenser for deg som kunde.

Valutakurs på dagen

I dag er valutakursen basert på Mastercards valutakurs den dagen kjøpet registreres hos oss, som vanligvis er dagen etter at du har fullført kjøpet. Fra juni 2020 vil du også kunne oppleve at valutakursen er basert på Mastercards valutakurs på kjøpsdagen. Dette betyr at det vil være lettere for deg å vite hva valutakursen og kostnadene for valutaveksling faktisk er.

Oppdaterte vilkår og betingelser finner du på siden "Pris, renter og vilkår". Her finner du også verktøyet med informasjon om valutakostnader i forhold Den europeiske sentralbankens valutakurser.