Utvidet ID forsikring med Egenandelsdekning Leiebil

Skulle du og familien din være uheldig og utsettes for tyveri av verdier eller ID-misbruk, kan det være nyttig med denne tilleggsforsikringen. Du kan bestille den med Esso Mastercard.

Utvidet ID forsikring med Egenandelsdekning Leiebil

Skulle du og familien din være uheldig og utsettes for tyveri av verdier eller ID-misbruk, kan det være nyttig med denne tilleggsforsikringen. Du kan bestille den med Esso Mastercard.

ID-forsikringen dekker mot uforutsette hendelser. Forsikringen er den mest komplette i markedet, og er et utmerket supplement til for eksempel reise- og innboforsikringen.

Utvidet ID forsikring med Egenandelsdekning Leiebil gir deg følgende fordeler:

  • Tilgang til et unikt servicekonsept dersom uhellet er ute. Vårt spesialistpanel vil guide deg gjennom opprydningsprosessen.
  • Du er dekket 24 timer i døgnet – både hjemme og på reise
  • Kr 0 i egenandel
  • Spesialtilpasset kombinasjon av dekninger – dekker både utgifter ved ID-tyveri, web clean-up ved ID-misbruk på nett og uforutsette hendelser i hverdagen, som tap av nøkler og papirer, tyveri av veske og dokumentmappe, samt feilfylling av drivstoff og rens av bilens interiør ved uhell i bilen etc.

Dekning Forsikringssum per person Vilkårs pkt.
Identitetstyveriforsikring, inkl service i forbindelse med ID-tyveriet Kr 1 500 000* A
ID misbruk på nett Ubegrenset** B
Verdipapirforsikring Kr 10 000 C
Nøkkelforsikring Kr 10 000 per hendelse og per år D
Veskeforsikring Kr 5 000 + kr 5 000*** E
Egenandel ved misbruk av kredittkort Kr 5 000 F
Misbruk av SIM-kort Kr 10 000 G
Ran ved uttak fra minibank Kr 10 000 H
Sykehusinnleggelse som følge av ulykke Kr 500 per dag i inntil 100 dager I
Egenandelsdekning leiebil Kr 20 000 per hendelse og kr 40 000 per år J
Feilfylling Kr 10 000 per hendelse og per år K
Rens av bilens interiør Kr 10 000 per hendelse og per år L
Bagasje Kr 10 000 per hendelse og per år M

Søk om ID-forsikring

Logg inn på Mitt Kort og bestill ID-forsikringen ved å sende en sikker melding til kundeservice.

Logg inn

*Dette er kun et utdrag fra forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene.

Les mer på Tryg.no Priser

Tryg Forsikring
Tlf.: +47 55 17 20 00

Har du spørsmål i forbindelse med dette er du velkommen til å kontakte Esso Mastercard kundeservice på tlf. +47 21 01 53 65.

Forsikringsselskap

Tryg Forsikring
Tlf.: +47 55 17 20 00
E-post: kort@tryg.no